W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole pobiera opłaty :

1. Wersja I

 • jednorazowa opłata administracyjna z przeznaczeniem na zakup przyborów, materiałów biurowych i rysunkowych – 150 zł
 • jednorazowa opłata na roczne ubezpieczenie NNW ( jeżeli dziecko jest już ubezpieczone to opłata nie jest pobierana ) – 55 zł
 • miesięczne czesne obejmujące pobyt dziecka w placówce od 6.30 do 17.30 oraz wszystkie zajęcia dodatkowe – 500 zł
 • imprezy okolicznościowe – w zależności od kosztów organizowania / do akceptacji przez Rodziców

2. Wersja II

 • jednorazowa opłata administracyjna z przeznaczeniem na zakup przyborów, materiałów biurowych i rysunkowych – 150 zł
 • jednorazowa opłata na roczne ubezpieczenie NNW ( jeżeli dziecko jest już ubezpieczone to opłata nie jest pobierana ) – 55 zł
 • miesięczne czesne obejmujące pobyt dziecka w placówce przez 5 godzin dziennie oraz zajęcia dodatkowe między 8.00 a 13.00 – 300 zł
 • imprezy okolicznościowe – w zależności od kosztów organizowania / do akceptacji przez Rodziców

3. Wersja III – NOWOŚĆ

Dla Rodziców chcących powoli przyzwyczajać dzieci do przedszkola, w przypadku Naszej placówki – prawdziwego, domowego przedszkola, w tym : kontaktów z rówieśnikami, zabaw i nauki w grupie, nabywania umiejętności społecznych, uczestniczenia w zajęciach wspomagających motorykę oraz poznawania świata poza domem bez Mamy, Taty czy Niani uruchamiamy od dnia 1 marca program „Przedszkole na godziny”. Program ten skierowany jest również do Rodziców potrzebujących odrobiny wolnego czasu, zrobienia zakupów, załatwienia spraw urzędowych itp. Proponujemy :

 • karnet 15 godzin – 105 zł ( godzina 7 zł )
 • karnet 25 godzin – 150 zł ( godzina 6 zł )
 • karnet 40 godzin – 200 zł ( godzina 5 zł )

Karnety obowiązują od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Rozliczenie godzin następuje wg wskazań elektronicznego systemu obliczającego czas pobytu. Za niewykorzystane godziny opłata nie jest zwracana. Do ceny karnetów należy doliczyć obowiązkowe ubezpieczenie NNW ( jeżeli dziecko jest ubezpieczone należy przedstawić potwierdzenie ) oraz opłatę administracyjną 10 zł / m-c przeznaczoną na zakup materiałów papierniczych i piśmiennych. Imprezy okolicznościowe są dodatkowo płatne, w zależności od kosztów organizacji ( do akceptacji przez Rodziców ).

4. Wyżywienie dla wersji I i II oraz obejmujące dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dzienna stawka żywieniowa – 10 zł za cztery posiłki ( śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek ) realizowane przez zewnętrzną firmę cateringową Katarzynka z Rzeszowa. Przy prawidłowo zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu opłata nie jest pobierana.

5. Wyżywienie dla wersji III – Przedszkole na godziny

Do ustalenia z Rodzicami

 

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dotyczy wyłącznie dzieci z orzeczeniem spektrum autyzmu

 • jednorazowa opłata administracyjna z przeznaczeniem na zakup przyborów, materiałów biurowych i rysunkowych – 150 zł
 • jednorazowa opłata na roczne ubezpieczenie NNW ( jeżeli dziecko jest już ubezpieczone to opłata nie jest pobierana ) – 55 zł
 • miesięczne czesne obejmujące pobyt dziecka w placówce od 6.30 do 17.30 oraz wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym realizacja zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i w indywidualnych programach zajęć – 100 zł
 • imprezy okolicznościowe – w zależności od kosztów organizowania / do akceptacji przez Rodziców