W roku szkolnym 2024/2025 przedszkole pobiera opłaty :

  • jednorazowa roczna opłata administracyjna z przeznaczeniem na zakup przyborów, materiałów biurowych i rysunkowych – 180 zł
  • miesięczne czesne obejmujące pobyt dziecka w placówce od 7.00 do 17.30 oraz wszystkie zajęcia dodatkowe – 600 zł
  • imprezy okolicznościowe – w zależności od kosztów organizowania / do akceptacji przez Rodziców

Wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa – 15 zł za cztery posiłki ( śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek ) realizowane przez zewnętrzną firmę cateringową Katarzynka z Rzeszowa. Po prawidłowo zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu opłata nie jest pobierana.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dotyczy wyłącznie dzieci z orzeczeniem spektrum autyzmu

  • jednorazowa opłata administracyjna z przeznaczeniem na zakup przyborów, materiałów biurowych i rysunkowych – 180 zł
  • miesięczne czesne obejmujące pobyt dziecka w placówce od 7.00 do 17.30 oraz wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym realizacja zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i w indywidualnych programach zajęć – 100 zł
  • imprezy okolicznościowe – w zależności od kosztów organizowania / do akceptacji przez Rodziców