W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole pobiera opłaty :

1. Wersja I

 • jednorazowa opłata administracyjna z przeznaczeniem na zakup przyborów, materiałów biurowych i rysunkowych – 150 zł
 • jednorazowa opłata na roczne ubezpieczenie NNW ( jeżeli dziecko jest już ubezpieczone to opłata nie jest pobierana ) – 55 zł
 • miesięczne czesne obejmujące pobyt dziecka w placówce od 6.30 do 17.30 oraz wszystkie zajęcia dodatkowe – 500 zł
 • imprezy okolicznościowe – w zależności od kosztów organizowania / do akceptacji przez Rodziców

2. Wersja II

 • jednorazowa opłata administracyjna z przeznaczeniem na zakup przyborów, materiałów biurowych i rysunkowych – 150 zł
 • jednorazowa opłata na roczne ubezpieczenie NNW ( jeżeli dziecko jest już ubezpieczone to opłata nie jest pobierana ) – 55 zł
 • miesięczne czesne obejmujące pobyt dziecka w placówce przez 5 godzin dziennie oraz zajęcia dodatkowe między 8.00 a 13.00 – 300 zł
 • imprezy okolicznościowe – w zależności od kosztów organizowania / do akceptacji przez Rodziców

3. Wyżywienie dla wersji I i II oraz obejmujące dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dzienna stawka żywieniowa – 10 zł za cztery posiłki ( śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek ) realizowane przez zewnętrzną firmę cateringową Katarzynka z Rzeszowa. Przy prawidłowo zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu opłata nie jest pobierana.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dotyczy wyłącznie dzieci z orzeczeniem spektrum autyzmu

 • jednorazowa opłata administracyjna z przeznaczeniem na zakup przyborów, materiałów biurowych i rysunkowych – 150 zł
 • jednorazowa opłata na roczne ubezpieczenie NNW ( jeżeli dziecko jest już ubezpieczone to opłata nie jest pobierana ) – 55 zł
 • miesięczne czesne obejmujące pobyt dziecka w placówce od 6.30 do 17.30 oraz wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym realizacja zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i w indywidualnych programach zajęć – 100 zł
 • imprezy okolicznościowe – w zależności od kosztów organizowania / do akceptacji przez Rodziców