Rekrutacja dzieci do przedszkola jest otwarta i prowadzona w systemie ciągłym.

Składając wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 należy go wydrukować, wypełnić i dostarczyć do przedszkola.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola